विदेशबाट आउँदा कतिवटा मोबाइल ल्याउन पाइन्छ? कति छ मोबाइलको भन्सार शुल्क ?

विदेशबाट आउँदा कतिवटा मोबाइल ल्याउन पाइन्छ? कति छ मोबाइलको भन्सार शुल्क ?

वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका क्रममा विदेश गएका नेपालीहरुले नेपाल आउँदा कति वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउँछन् ? विदेशबाट फर्कनेले ल्याएको मोबाइल, ट्याब वा ल्यापटपको कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

भन्सार विभागका अनुसार अहिले विदेशबाट नेपाल आउने नागरिकले एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाउँछन् । तर कसैले दुईवटा मोबाइल चलाएको रहेछ भने व्यवहारिक पाटो हेरेर दुईवटासम्म चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन दिएको भन्सार विभागका एक वरिष्ठ अधिकृतले बताए ।

तर कसैले एउटा नयाँ र एउटा पुरानो मोबाइल ल्याएको रहेछ भने उनीहरुले भन्सार शुल्क र कर तिर्नुपर्ने एक अधिकृतले बताए । त्यसैगरी विदेशबाट नेपाल आउँदा नयाँ वा चलाइरहेको एकथान ल्यापटप वा ट्याब ल्याउन पाइन्छ । तर एकभन्दा बढी ल्यापटप वा ट्याबलेट ल्याएमा त्यसको भन्सार शुल्क र भ्याट तिरेर मात्रै नेपाल ल्याउन पाइन्छ ।

Europass CV in Nepal

कति छ मोबाइलको भन्सार शुल्क ?

अहिले यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवारको सदस्यका लागि एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याएको रहेछ भने मोबाइलको कुल मूल्यको ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तथा भन्सार सेवा दस्तुर भनेर ५६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

यदि कुनै देशबाट कसैले आइफोन १४ मोबाइल नेपाल ल्यायो र त्यसको मूल्य २ लाख रुपैयाँ रहेछ भने त्यसको ५ प्रतिशत अन्त:शुल्कले हुन आउने १० हजार जोड्दा हुन आउने कुल २ लाख १० हजारको १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात् थप २७ हजार ३ सय गरी कूल ३७ हजार ३ सय रुपैयाँ भन्सार र कर तिर्नुपर्छ ।

साथै भन्सार सेवा दस्तुर वापत थप ५६५ रुपैयाँ गरी ३७ हजार ८६५ रुपैयाँ भन्सारमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर कुनै व्यक्ति विशेषले व्यापारिक प्रयोजनका लागि मोबाइल, ल्यापटप वा ट्याब ल्याउन पाउने छैन ।

मोबाइल वा ल्यापटप ल्याउने व्यक्तिले सस्तो मूल्यको बिल बनाएर ल्याएको भएपनि भन्सार विभागले तोकेको शुल्कभन्दा कम मूल्यमा ल्याएको रहेछ भने पनि भन्सार विभागले तोकेको शुल्कको हुन आउने भ्याट र अन्त:शुल्क तिर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि भन्सार विभागले २०१९ मोडलको आइफोनको मूल्य ५० हजार तोकेको रहेछ भने त्यसमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क जोडी हुन आउने मूल्यमा भ्याट तिरेर मात्रै नेपाल ल्याउन पाइन्छ । तर व्यक्तिले सेकेण्ड ह्याण्ड मोबाइल जम्मा ४० हजारमा किनेको भएपनि भन्सार विभागको मूल्यांकन भन्दा कम रहेको भए भन्सार विभागले गरेको मूल्यांकन बराबर नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

Europass CV in Nepal